2 / 12
Milcz, kiedy cię upominają.
Większość z nas została kiedyś upomniana. Nie mamy nad tym kontroli, ale możemy kontrolować naszą odpowiedź. Potrzeba posiadania racji zawsze, w każdym momencie, może prowadzić do pułapki demona. Bóg wie, jaka jest prawda. Odpuść. Cisza cię ochroni. Szatan może wykorzystać tę obłudę i świętoszkowatość, by nas zwieść.
+

© YouTube