4 / 12
Nie zniechęcaj się niewdzięcznością.
Nikt nie lubi być lekceważony. Ale kiedy spotykamy się z niewdzięcznością lub niedelikatnością, duch zniechęcenia może nas zrujnować. Stawiajcie opór zniechęceniu – ono nigdy nie pochodzi od Boga. To jedna z najskuteczniejszych pokus szatana. Wdzięczność we wszystkim zwycięży.
+

© HistoryIsResearch | Wikipedia | CC BY-SA 4.0