5 / 12
Nie badaj ciekawie dróg, którymi cię prowadzę.
Ciekawość i potrzeba poznania przyszłości jest pokusą, która doprowadziła już wielu ludzi do różnych zakamarków psychiki oraz do czarów. Wybierzcie kroczenie z wiarą. Zdecydujcie, by zaufać Bogu, który prowadzi was po ścieżce do nieba. Zawsze opierajcie się duchowi zbytniej ciekawości.
+

© fot. REPORTER