6 / 12
Gdy znudzenie i zniechęcenie zakołacze do twego serca, uciekaj sama od siebie i kryj się w sercu Moim.
Jezus przekazuje tę samą wiadomość po raz drugi. Tym razem odnosi się do znudzenia. Wcześniej w „Dzienniczku” powiedział s. Faustynie, że diabłu najłatwiej skusić dusze bezczynne. Strzeżcie się nudy, ducha letargu czy acedii – ulubionych stanów diabła. Bezczynne dusze są łatwym łupem dla demonów. Działajcie w drużynie Boga.
+

© EAST NEWS