7 / 12
Nie lękaj się walki, sama odwaga często odstrasza pokusy – i nie śmią na nas uderzać.
Strach jest drugą, najbardziej typową taktyką szatana (pycha jest pierwszą). Odwaga onieśmiela diabła – ucieknie, gdy natknie się na niestrudzoną odwagę, która opiera się na Jezusie, na skale. Wszyscy ludzie walczą, Bóg jest naszym zabezpieczeniem.
+