9 / 12
Nie kieruj się uczuciem, bo ono nie zawsze jest w twej mocy, ale cała zasługa w woli się mieści.
Cała zasługa mieści się w woli, ponieważ miłość jest aktem woli. Jesteśmy całkowicie wolni w Chrystusie. Musimy dokonać wyboru, decyzji dla dobra lub zła. W którym obozie żyjemy?
+

© HistoryIsResearch | Wikipedia | CC BY-SA 4.0