Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/13

Nigdy nie ufaj sobie, ale całkowicie zdaj się na wolę Moją.

Zaufanie jest duchową bronią. Zaufanie jest częścią tarczy, o której św. Paweł wspomina w rozdziale 6 Listu do Efezjan: „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła” (Ef 6,11).
2/13

W opuszczeniu, ciemności i różnych wątpliwościach uciekaj się do Mnie i do kierownika swego, on ci odpowie zawsze w Moim imieniu.

W czasie duchowej walki natychmiast módl się do Jezusa. Wezwij Jego Świętego Imienia, który jest postrachem piekieł. Wprowadź światło do ciemności, rozmawiając ze swoim kierownikiem duchowym lub spowiednikiem i postępuj zgodnie z jego instrukcjami.
3/13

Nie wchodź w targ z żadną pokusą, zaraz zamykaj się w Sercu Moim.

W Edenie Ewa weszła w targ z diabłem i przegrała. Zwracamy się do schronienia, którym jest Najświętsze Serce. Biegnąc w stronę Chrystusa, odwracamy się od demonów.
4/13

A przy pierwszej sposobności odkryj ją przed spowiednikiem.

Dobra spowiedź, dobry spowiednik, dobry penitent (pokutnik) są receptą na pokonanie pokusy i wyjście z ucisku szatana.
5/13

Miłość własną postaw na ostatnim miejscu, aby nie kaziła uczynków twoich.

Miłość własna jest naturalna, ale powinna być uporządkowana, wolna od pychy. Pokora pokonuje diabła, który jest czystą pychą. Szatan kusi nas i zachęca do nieuporządkowanej miłości własnej, aby wprowadzić nas w rozlewisko pychy.
6/13

Z wielką cierpliwością znoś sama siebie.

Cierpliwość jest sekretną bronią, która pomaga nam utrzymać pokój duszy nawet w czasie ogromnych życiowych burz. Znoszenie siebie samego jest przejawem pokory i zaufania. Szatan kusi nas, skłania, byśmy byli zniecierpliwieni, byśmy odwrócili się od siebie samych i się rozgniewali. Spójrz na siebie z Boskiej perspektywy. On jest nieskończenie cierpliwy.
7/13

Nie zaniedbuj umartwień wewnętrznych.

Pismo naucza, że niektóre demony mogą być wygnane jedynie przez modlitwę i post. Umartwienia wewnętrzne są bronią w walce. Mogą to być małe poświęcenia, ofiary, które składane są z wielką miłością. Moc ofiarnej miłości wypiera wroga.
8/13

Zdanie przełożonych i spowiednika zawsze usprawiedliwiaj w sobie.

Chrystus mówi tutaj do s. Faustyny, która żyje w klasztorze. Jednak wszyscy mamy przełożonych. Szatan ma cel: dzielić i podbijać. Zatem pokorne posłuszeństwo autentycznemu autorytetowi jest duchową bronią.
9/13

Uciekaj od szemrzących jak od zarazy.

Język jest potężnym narzędziem, które może wyrządzić wielką szkodę. Szemranie czy plotkowanie nigdy nie pochodzi od Boga. Diabeł jest kłamcą, który prowokuje fałszywe oskarżenia i plotki mogące zniszczyć reputację jakiejś osoby. Unikajcie plotek!
10/13

Niech wszyscy postępują, jak im się podoba, ty postępuj tak, jak żądam od ciebie.

Pilnowanie własnych spraw jest kluczowe w walce duchowej. Szatan jest intrygantem, który próbuje wszystkich ściągnąć w dół. Módlcie się do Boga i pozwólcie opiniom innych zejść na dalszy plan.
11/13

Zachowuj jak najwierniej regułę.

Jezus ma tutaj na myśli regułę zakonu. Większość z nas złożyła przysięgę przed Bogiem i Kościołem i powinniśmy zostać wierni naszym obietnicom – tj. ślubom małżeńskim, przyrzeczeniom chrzcielnym. Szatan namawia nas do niewierności, bezprawia i nieposłuszeństwa. Wierność jest bronią.
12/13

Po doznanych przykrościach myśl, co byś mogła uczynić dobrego dla osoby, która ci cierpienie zadała.

Bycie narzędziem Boskiego Miłosierdzie jest bronią w walce o dobro i sposobem na pokonanie szatana. Diabeł to nienawiść, wściekłość, zemsta i brak przebaczenia. Każdy z nas kiedyś został zraniony. Co możemy zrobić w zamian? Odpowiadanie błogosławieństwem zwalcza przekleństwo.