11 / 12
Zachowuj jak najwierniej regułę.
Jezus ma tutaj na myśli regułę zakonu. Większość z nas złożyła przysięgę przed Bogiem i Kościołem, i powinniśmy zostać wierni naszym obietnicom – tj. ślubom małżeńskim, przyrzeczeniom chrzcielnym. Szatan namawia nas do niewierności, bezprawia i nieposłuszeństwa. Wierność jest bronią.
+

© fot. EAST NEWS