2 / 12
W opuszczeniu, ciemności i różnych wątpliwościach uciekaj się do Mnie i do kierownika swego, on ci odpowie zawsze w Moim imieniu.
W czasie duchowej walki natychmiast módl się do Jezusa. Wezwij Jego świętego imienia, które jest postrachem piekieł. Wprowadź światło do ciemności, rozmawiając ze swoim kierownikiem duchowym lub spowiednikiem i postępuj zgodnie z jego instrukcjami.
+

© EAST NEWS