5 / 12
Miłość własną postaw na ostatnim miejscu, aby nie kaziła uczynków twoich.
Miłość własna jest naturalna, ale powinna być uporządkowana, wolna od pychy. Pokora pokonuje diabła, który jest czystą pychą. Szatan kusi nas i zachęca do nieuporządkowanej miłości własnej, aby wprowadzić nas w rozlewisko pychy.
+