6 / 12
Z wielką cierpliwością znoś sama siebie.
Cierpliwość jest sekretną bronią, która pomaga nam utrzymać pokój duszy nawet w czasie ogromnych życiowych burz. Znoszenie siebie samego jest przejawem pokory i zaufania. Szatan kusi nas, skłania, byśmy byli zniecierpliwieni, byśmy odwrócili się od siebie samych i się rozgniewali. Spójrz na siebie z Boskiej perspektywy. On jest nieskończenie cierpliwy.
+

© EAST NEWS