7 / 12
Nie zaniedbuj umartwień wewnętrznych.
Pismo naucza, że niektóre demony mogą być wygnane jedynie przez modlitwę i post. Umartwienia wewnętrzne są bronią w walce. Mogą to być małe poświęcenia, ofiary, które składane są z wielką miłością. Moc ofiarnej miłości wypiera wroga.
+