4 / 11
Pomnik Maryi jest dedykowany wszystkim kobietom, a szczególnie matkom

© TripAdvidor