7 / 11
Pomnik Maryi górujący nad Butte w Montanie

© Wikipedia