2 / 4
Jaka jest różnica między terrorystą a liturgistą? Z terrorystą można negocjować
Z własnego doświadczenia wiem, że mężczyzna w oazie to towar deficytowy, dlatego żaden nie może się zmarnować trwając w bierności. Ci uzdolnieni muzycznie najczęściej włączani są w działalność scholi. Natomiast nieodróżniający tonacji na ogół angażowani są w służbę przy ołtarzu. Wśród tych drugich bardzo często wyłania się lider-ceremoniarz, który opanował do perfekcji sztukę organizacji procesji, zna każdy paragraf Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, a jego największym marzeniem jest zapisanie się do Watykańskiej Policji Liturgicznej. Młodzieżowe oazy pełne są terrorystów w albach, postrzegających rzeczywistość w kategoriach „liturgiczne” i „nieliturgiczne”. Na pocieszenie dodam, że ten radykalizm przechodzi z wiekiem…
+

© Shutterstock