4 / 6
Podobnie rękawiczki.
+

© fot. Marta Brzezińska-Waleszczyk