3 / 4
Adoracja Baranka Mistycznego
Połączenie panowania ze śmiercią i kapłaństwem znajdziemy m.in. na Ołtarzu Gandawskim braci Van Eycków (XV w.), choć tam Chrystus Król w głównej części ołtarza jest namalowany w bardzo nieoczywisty sposób. Otóż widzimy w centrum stół ołtarzowy, a na nim stojącego Baranka z aureolą. Kłaniają Mu się święci, niedawno zmartwychwstali wierni oraz aniołowie. Z jednej strony jest to Zwierzę ofiarne, które zresztą właśnie niedawno zostało ugodzone ostrzem i z jego serca tryska krew. Z drugiej, składane Mu hołdy wyraźnie wskazują na królewską godność. Obraz ten staje się zrozumiały, jeśli sięgniemy do Apokalipsy św. Jana (Ap 3,6-10). Tam właśnie znajdziemy obraz królującego Baranka, którego zgoda na złożenie siebie w ofierze z miłości ku Ojcu dała Mu prawo do panowania. Zresztą sami autorzy ołtarza umieścili w górnym rzędzie, tuż nad Adoracją Baranka Mistycznego, obraz Jezusa w koronie papieskiej (tiarze), jakby potwierdzając możliwość takiej interpretacji.
+

© Wikipedia | Domena publiczna