4 / 4
Chrystus Król na Golgocie
Wszystkie te i im podobne obrazy mają korzenie w jednym wydarzeniu. Jezus po raz pierwszy zostaje publicznie ogłoszony królem na Golgocie. Napis na tabliczce zawierającej uzasadnienie kaźni głosił: „Jezus Nazarejczyk Król Żydowski”. W zamierzeniu Piłata była to polityczna zemsta na przywódcach Żydów za zmuszenie go do ukrzyżowania Skazańca, jednak w rzeczywistości był to tekst proroczy. Nie zdając sobie z tego kompletnie sprawy, rzymski namiestnik Judei odwołał się do Psalmu 110, który później ojcowie Kościoła będą interpretowali właśnie jako opowieść o Chrystusie jako Królu i Kapłanie. A sztuka Kościoła przez wieki twórczo interpretuje to paradoksalne połączenie upokarzającego sposobu śmierci, chwały panowania i godności kapłańskiej. I jeśli ma dobrze przedstawiać królowanie Wcielonego Boga, nie może rezygnować z żadnego z tych aspektów.
+

© Wikipedia | Domena publiczna