2 / 6
Czytaj Ewangelie
Jakie to szczęście, że żyjemy w takich czasach oraz że mamy dostęp do Słowa Bożego, Biblii i samego serca Biblii – czterech Ewangelii: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W dawnych czasach niewiele osób potrafiło czytać, a dostęp do książek i Biblii był utrudniony. Nasze wyzwanie przejawia się w inny sposób – subtelny, ale niebezpieczny: zbyt wiele rzeczy we współczesnym życiu nas rozprasza. Te rozkojarzenia mogą sprawić, że Osoba Jezusa Chrystusa zostanie zepchnięta na dalszy plan. Wpadamy w pułapkę, mówiąc: „Nie mam czasu czytać i rozważać Słowa Bożego”. W rzeczywistości nie jest to jednak brak czasu, ale kwestia priorytetów. Nasz Bóg jest zazdrosnym kochankiem i nie zaakceptuje drugiego miejsca zaraz po jakiejś osobie, miejscu czy rzeczy. Wielki znawca Biblii św. Hieronim przypomina nam: „Nieznajomość Pisma Świętego to ignorowanie Chrystusa”. Reasumując: znajdźmy chwilę, miejsce i dobrą wolę, by rozważyć Słowo Boże, najlepiej każdego dnia zmobilizujmy się, by przeczytać różne Ewangelie. Niech to będzie postanowienie noworoczne.
+

© Igoorstevanovic | Shutterstock