3 / 6
Dbaj o przyjaźń
Żarliwe i częste rozważanie Słowa Bożego, Ewangelii i żywotu Jezusa, powinno stopniowo przemieniać nasze życia. Uświadomimy sobie w końcu bardzo głęboko, że nie jesteśmy sami, nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze obecny przy nas jest Przyjaciel; najlepszy ze wszystkich przyjaciół: Nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus! W ciągu dnia czy podczas codziennego marszu musimy czasem zatrzymać się w przyjaznej rozmowie z Jezusem. On nigdy nie jest zbyt zajęty, by z nami porozmawiać. Piękno naszej przyjaźni z Jezusem polega na tym, że to On zawsze puka do drzwi naszych serc, a my po prostu musimy Mu je otworzyć. On wejdzie i będzie z nami wieczerzał, a my z Nim. Wszyscy znamy to z doświadczenia, z relacji z naszymi przyjaciółmi: powinniśmy spędzać czas, poświęcać energię, dobrą wolę dla tych, których kochamy najbardziej. Czasami jednak zawodzimy naszych najbliższych, a oni czasami zawodzą nas. Tak nie dzieje się z Jezusem. On jest wierny przez cały czas, zwłaszcza w momentach krytycznych, kiedy potrzebujemy Go najbardziej.
+

© Public Domain