4 / 6
Podziel się „Bezcenną Perłą”
Św. Andrzej, brat Szymona Piotra, może służyć za wzór do naśladowania w tym względzie: dzielenia się swoją przyjaźnią z Jezusem z innymi. Andrzej poznał Jezusa i był pod takim wrażeniem jego osoby, że nie mógł, nie był w stanie tego zatrzymać tylko dla siebie. Pobiegł, aby oznajmić to najpierw swojemu bratu Piotrowi, potem Natanielowi, a następnie Grekom. Chciał opowiedzieć wszystkim o tym skarbie, o bezcennej perle: przyjaźni z Jezusem. Teraz twoja kolej! Jedynym pewnym sposobem na wzrastanie w wierze jest dzielenie się tą wiarą z innymi. Analogicznie: sposobem na rozwijanie przyjaźni z Jezusem jest opowiadanie o Nim, dzielenie się Nim. Niech św. Andrzej i wszyscy święci pomagają nam być niczym ludzki magnes, który przyciąga innych do Jezusa. Nie ma większej firmy pod słońcem do rozreklamowania!
+

© Shutterstock