5 / 6
Matka Boska, Jezus i My
Papież św. Jan Paweł II w swoim Liście Apostolskim Różaniec Najświętszej Maryi Panny zaprasza nas do przeżycia przemiany, zachęcając do medytowania i rozważania tajemnic Różańca. Jednak łaska, o której dostąpienie pragniemy się modlić, to możliwość kontemplowania oblicza naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa oczami i sercem Błogosławionej Dziewicy Maryi. Nie było nikogo na Ziemi, kto znałby Jezusa, kochał Go i podążał za Nim bliżej niż Jego Matka Najświętsza Maryja Panna.
+

© Public Domain