4 / 23
Filip Neri (2010, Włochy) Radosna pointa tego filmu to nie tylko zaśpiewanie oratorium przed samym Papieżem, ale fakt, że Filip Neri specjalnie dla swoich podopiecznych założył zakon. Zakon, w którym nie składa się ślubów. Jak czytamy na Wikipedii, do dziś „ich nadrzędnym celem jest pokazywanie ludziom, że można jednocześnie być wesołym i wierzyć”. Sounds great.
+

© Kadr z filmu