4 / 6
Kontempluj prawdę
Dobrym balsamem na wszelki smutek jest kontemplacja „fulgor veritatis“, o której mówi św. Augustyn. Chodzi o to, by zachwycić się prawdą zawartą w przyrodzie, w dziele sztuki czy utworze muzycznym.
+

© Pexels | CC0