6 / 6
Św. Tomasz Morus przypomina:
„Nie ma nic zdrożnego w tym, że lekarz ciała może być przewodnikiem w chorobie duchowej. Ciało i dusza są tak ściśle zjednoczone, że razem tworzą jedną osobę, dlatego złe samopoczucie jednego z nich wywołuje złe samopoczucie obydwu. Stąd też doradzałbym wszystkim, aby w wypadku jakiejkolwiek choroby ciała spowiadać się, i tak samo radzę, aby niektóre choroby duszy konsultować, poza lekarzem duchowym, także z lekarzem ciała”.
+

© Pexels | CC0