2 / 5
Uczciwość traktuj priorytetowo Przywództwo nie powinno być mylone z posiadaniem władzy, aby mówić innym, co mają robić. Prawdziwi liderzy pracują nad swoim charakterem i przewodzą swoim przykładem, pociągają za sobą. Św. Piotr zdecydowanie pasuje do tego opisu. Zmienił całe swoje życie z powodu tego, czego nauczał, a na końcu umarł męczeńską śmiercią, aby pozostać w zgodzie ze sobą. Pierwszym krokiem w stronę praktykowania przywództwa jest przejście takiej drogi.
+

© Pexels | CC0