5 / 5
Podejmuj inicjatywę Kiedy lider pozna już różne opinie, decyzja musi zostać podjęta. Św. Piotr nie miał żadnego problemu z przechodzeniem do działania. W zasadzie często był w tym nawet za szybki. Z czasem nauczył się być bardziej powściągliwym, ale nadal konsekwentnie był pierwszym spośród swoich przyjaciół gotowym do podjęcia inicjatywy, kiedy sytuacja tego wymagała. Nie bądź zadowolony, że wiesz, co powinno być zrobione, ale miej odwagę to robić.
+

© Pexels | CC0