2 / 10
Rada 1: siać radość poprzez uśmiech c.d. Tym, którzy złorzeczą innym np. na ulicy czy w środkach komunikacji przypominał, że uśmiech jest wyrazem miłosierdzia: „Uśmiechnij się do tego biedaka, któremu właśnie dałeś grosz…, do tej kobiety, której ustąpiłeś miejsca…, do tego mężczyzny, który przeprasza, że niechcący nastąpił ci na nogę”.
+