4 / 10
Rada 2: zrozumieć i zaakceptować pragnienie nieskończoności cd. Dla niego pragnienie absolutu może być zaspokojone tylko na tamtym świecie, w obecności Boga. „Kiedy na morzu, na pustyni czy pod ciężkim rozgwieżdżonym niebem czujesz, że serce wypełnia ci nieskończona miłość, dobrze jest pomyśleć, że znajdziemy tam, w niebie coś piękniejszego, większego, z głębi duszy, co wypełni to ogromne pragnienie szczęścia, które jest naszym cierpieniem i wielkością człowieka” – podkreślał Guy.
+