1 / 10
Rada 1: siać radość poprzez uśmiech „Istnieje dobry sposób, by zjednać sobie przyjazną duszę: uśmiech. Nie uśmiech ironiczny czy kpiący, osadzony ledwie w kącikach ust. Ale uśmiech szeroki, czysty, uśmiech skauta na granicy śmiechu. Umieć się uśmiechać – co za siła! Siła aprobaty, łagodności, spokoju, promieniowania” – pisał. Dlaczego nie używać i nie nadużywać tego prostego sposobu?
+