2 / 5
Łysenkizm, czyli Partia przeciw Darwinowi Trofim Łysenko, czyli gwiazda stalinowskiej biologii miał spory udział w głodowej śmierci milionów obywateli ZSRS. Jego (uznanym przez Stalina) zdaniem, teoria Darwina, według której osobniki danego gatunku rywalizują ze sobą, zaś rywalizację wygrywają najbardziej przystosowane do środowiska, przeczy filozofii marksistowskiej. Łysenko uważał, że organizmy zmieniają się w wyniku ekspozycji na zmienione warunki i wcale ze sobą nie konkurują, lecz współpracują w celu przezwyciężenia trudności. Efekt? Pola Syberii obsiewano pszenicą, wierząc, że po jakimś czasie przyzwyczai się i będzie rosła mimo siarczystych mrozów. Skuteczność tych eksperymentów była zerowa, a Łysenko odszedł w niepamięć razem ze śmiercią swego patrona.
+

© Wikipedia | Domena publiczna