7 / 11
Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym
+

© Elżbieta Hereźniak/Wikipedia | CC BY 3.0