10 / 15
Kalwaria Warmińska
Bezpośrednią inspiracją do stworzenia Kalwarii Warmińskiej była pielgrzymka do Ziemi Świętej zamożnego mieszkańca Głotowa, Jana Mertena, którą odbył w 2. poł. XIX wieku. Po powrocie postanowił wiernie odwzorować trasę z Jerozolimy. Na tyle wiernie, aby na ziemie polskie przenieść nawet nachylenie i długość prawdziwej drogi męki Chrystusa.
+

© Marcin n® ☼/Wikipedia | CC BY-SA 2.5