11 / 15
Ze swojej wyprawy przywiózł również kamyczki-relikwie, które umieścił w kapliczkach drogi, dodając tym samym element artystyczny do odzwierciedlanej męki. Nie bez przyczyny zatem Kalwarię Warmińską często nazywa się „Warmińską Jerozolimą”.
+

© Bogitor/Wikipedia | CC BY-SA 3.0