14 / 15
Golgotę postanowił wznieść w latach 80. ks. Eugeniusz Makulski – na przebłaganie za grzechy świętokradztwa Berty Bauer i Polaków z czasów, kiedy usuwali krzyże z przestrzeni publicznej.
+

© Ryszard Wojdowski/Wikipedia | CC BY-SA 3.0