15 / 15
Na jej szczycie wznosi się krzyż z postacią Chrystusa, któremu towarzyszą figury Maryi i św. Jana – to nawiązanie do sceny ukrzyżowania opisanej w Ewangelii św. Jana.
+

© Ryszard Wojdowski/Wikipedia | CC BY-SA 3.0