2 / 15
Realizacja rozpoczęła się w 1605 roku. Trwała aż 12 lat, mimo to już w 1608 r. po raz pierwszy odprawione zostało nabożeństwo pasyjne, które zgromadziło liczną grupę wiernych przy krzyżach ustawionych w miejscach przyszłych kaplic.
+

© Aneta Lazurek/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl