4 / 15
Kalwaria Pacławska
Historia klasztoru Kalwarii miała swój początek w XVII wieku, zaś tutejszego kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego nieco później, bo w 1776 roku.
+

© dzidek/Wikipedia | CC BY 3.0