6 / 15
I tu także w Wielkim Poście nie zabraknie przedstawienia misterium męki Pańskiej, którego tradycja rozpoczęła się w 1995 roku.
+

© Maciej Szczepańczyk/Wikipedia | CC BY 3.0