7 / 15
Kalwaria Wambierzycka
Pierwsze kaplice Kalwarii Wambierzyckiej stanęły już w XVII wieku, długo się jednak nie zachowały ze względu na nietrwałość drewnianego budulca. Przez wieki były przebudowywane i tak ostatnie prace prowadzono jeszcze w XX wieku.
+

© Jacek Halicki/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl