1 / 5
Zaginiony dom apostołów Jezusa
+

© Menahem Kahana | AFP