1 / 5
Najstarszy – Yellowstone
Idea parków narodowych pojawiła się w XIX wieku na skutek zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Uznano, że niektóre, szczególnie cenne tereny nie mogą zostać powierzone w prywatne ręce (co wówczas oznaczało, że właściciel mógł z nimi zrobić, co chciał, bez niemal żadnych ograniczeń). W związku z tym w 1872 roku staraniem prezydenta Ulyssesa Granta powołano pierwszy na świecie park narodowy – słynne dzisiaj Yellowstone. Pełen imponujących gejzerów niedostępny teren był wówczas słabo znany Amerykanom (do dziś zresztą jest to jeden z najsłabiej zaludnionych terenów kraju), zaś decyzja o powołaniu tu parku narodowego miała ochronić go przed ekspansją kolonizatorów.
+