1 / 5
Dzień 1 stycznia jest uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia w mszy świętej. Uroczystość jest liturgiczną celebracją różnych świątecznych i wspomnieniowych dni. Trzy typy celebracji czczą świętych lub szczególne cechy Jezusa i Maryi. Uroczystości stanowią najwyższy stopień liturgicznych celebracji, zastrzeżone są jedynie dla najważniejszych misteriów naszej wiary. Do najważniejszych uroczystości należą: Wielkanoc, Zesłanie Duch Świętego, Niepokalane Poczęcie, uroczystości podkreślające główne tytuły Jezusa i dni, w których wspomina się świętych szczególnie ważnych w historii zbawienia. Msze w dzień uroczystości mają te same podstawowe części, co msze niedzielne, włącznie z trzema czytaniami, modlitwą wiernych, Wierzę w Boga i Chwała na wysokości. Niektóre uroczystości mogą być także dniami obowiązkowego uczestnictwa we mszy świętej, jednak ta kwestia bywa różnie uregulowana w różnych krajach, zgodnie z zasadami ustalonymi przez poszczególne konferencje episkopalne. 1 stycznia w Polsce obowiązkowo idziemy na mszę.
+

© Museum of Russian Icons