3 / 5
„Matka Boga” lub po grecku „Theotokos” to najwyższy tytuł Maryi. Otrzymała go podczas Soboru w Efezie w 431 roku. Sobór ten nauczał, że człowieczeństwo i boskość Jezusa są nierozdzielne, dlatego Maryja zasługuje na tytuł Bożej Rodzicielki. Maryja przyniosła Jezusa na świat i dlatego jest naprawdę Matką Boga, skoro Jezus jest drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.
+

© Public Domain