5 / 5
Maryja nie jest jedynie Matką Boga, jest również – i to bardzo realnie – naszą matką. Wypowiadając swoje „tak” podczas zwiastowania Archanioła Gabriela, Maryja zgodziła się być matką Jezusa. W tym samym momencie wypowiedziała swoje „tak” dla misji bycia naszą duchową matką. Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że Maryja jest naszą matką w porządku łaski. Jej zadanie wobec Kościoła i wobec całej ludzkości jest jeszcze bardziej dalekosiężne. W sposób szczególny, dzięki swemu posłuszeństwu, wierze, nadziei i gorącemu miłosierdziu, współdziałała w dziele Zbawiciela: w dziele odnowienia nadprzyrodzonego życia naszych dusz. Dlatego Maryja jest naszą matką w porządku łaski. To macierzyństwo Maryi w porządku łaski trwa bez przerwy od momentu jej pełnej zawierzenia zgody wyrażonej podczas Zwiastowania i podtrzymanej heroicznie pod krzyżem, aż do wiecznego zbawienia wszystkich wybranych. Wniebowzięta, nie porzuciła swego zbawczego zadania – jej wielowymiarowe wstawiennictwo bezustannie przybliża nam dary wiecznego zbawienia. Dlatego Najświętsza Dziewica jest wzywana w Kościele w tytułach: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. (por. KKK 968, 969).
+

© Domínio Público