4 / 5
Święta Katarzyna Labouré (1806 – 1876) „Trzeba widzieć Boga w każdym człowieku”.
+

© Public Domain | Wikipedia