5 / 5
Święty Jan XXIII (1881 – 1963) „Od świętych muszę czerpać sedno, a nie naśladować ich indywidualne drogi do świętości”.
+

© Dnalor CC | Wikipedia