6 / 6
Tabliczka z Krzyża Świętego?
Zgodnie z tradycją papież z Lateranu wyruszał do Bazyliki Świętego Krzyża Jerozolimskiego, aby celebrować w niej nabożeństwo w Wielki Piątek. Najciekawszym miejscem jest tam kaplica relikwii. Kiedy XV wieku przebudowywano bazylikę, robotnicy odkryli zamurowaną skrytkę, w której znajdowała się ołowiana skrzynka z bardzo starą, zniszczoną tabliczką w środku. Widniały na niej napisy po łacinie, grecku i hebrajsku, które były częścią zdania Iesus Nazarenus Rex Iuderorum (Jezus Nazarejczyk Król Żydowski). Pisownia została odwrócona, ale według niektórych współczesnych badaczy może to potwierdzać autentyczność relikwii – starożytni Grecy i Rzymianie często stosowali taki zapis. Według innych naukowców tabliczka pochodzi z okresu średniowiecza, ale może być kopią skradzionego oryginału.
+

© Wikipedia