1 / 8
Zamek Ogrodzieniec

© Łukasz Śmiegasiewicz/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl