4 / 8
Zamek-pałac Krzyżtopór

© Agnieszka Kwiecień, Nova/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl